e-cursuricalificare.ro
Home Cursuri Cursuri ANRE Portofoliu Despre noi Contact
Home | Cursuri | Portofoliu | Despre noi | Contact
© 2012 - Darian Mixt General SRL. Webdesign by AlboSMART
CADRU TEHNIC PSI
CONSULTANTA SI SUPORT TELEFONIC
+40.766.397.390

PRET

850 LEI

Programul se adresează tuturor celor care doresc sa se specializeze in organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor de prevenire
si stingere a incendiilor (PSI), conform normelor prevazute in Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si OMAI 163/2007
privind aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor.
In  conformitate cu prevederile  art. 12 din Legea 307/2006 si  Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor Nr. 106/09.01.2007, Consiliile
locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti, Consiliile judetene sau Consiliile locale, institutiile publice si operatorii economici au obligatia sa
angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, atestati potrivit
metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta "

Centrul de formare profesionala S.C. DARIAN MIXT GRUP S.R.L BUZAU, organizeaza cursul de perfectionare pentru ocupatia Cadru tehnic
cu atributii in domeniul prevenirii sistingerii incendiilor – Cod COR  541902

Programa de pregatire pentru cursul “Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii sistingerii incendiilor”- Cod COR 541902, a primit avizul
favorabil din partea autoritatilor de reglementare in domeniu, respectiv Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (I.G.S.U.).

Cursul de perfectionare pentru ocupatia Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii sistingerii incendiilor este autorizat de Autoritatea
Nationala pentru Calificari.

COMPETENTELE PROFESIONALE DOBANDITE in urma absolvirii cursului de Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii
incendiilor, sunt urmatoarele:


Comunicare in limba oficiala;

Competente informatice;

Competenta de a invata;

Competente sociale si civice;

Aplicarea  prevederilor legale referitoare la sănătatea  si securitatea în muncǎ;

Aplicarea normelor de  protecţia mediului;

Planificarea activitatii  de aparare impotriva incendiilor;

Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;

Monitorizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;

Elaborarea documentelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor;

Instruirea salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor;

Controlul modului de  respectare a masurilor de aparare impotriva incendiilor;

Acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII
Va rugam trimiteti pe e-mail office@e-cursuricalificare.ro, urmatorele documente:


copie dupa diploma de studii;

copie buletin / carte de identitate;

copie certificat de nastere ;

adeverinta medicala cu mentiunea "clinic sanatos"
SECURITATE IN TOT CEEA CE NE INCONJOARA
Home Cursuri Portofoliu Despre noi Contact