e-cursuricalificare.ro
Home Cursuri Cursuri ANRE Portofoliu Despre noi Contact
Home | Cursuri | Portofoliu | Despre noi | Contact
© 2012 - Darian Mixt General SRL. Webdesign by AlboSMART
EXPERT TEHNIC DE CALITATE SI EXTRAJUDICIAR
CONSULTANTA SI SUPORT TELEFONIC
+40.766.397.390

PRET

400LEI

SECURITATE IN TOT CEEA CE NE INCONJOARA
Home Cursuri Portofoliu Despre noi Contact

S.C. DARIAN MIXT GRUP S.R.L. BUZAU este acreditată de către Autoritatea  Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.) - prin acordul nr.42447/08.07.2014 să organizeze cursuri de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice pentru dobandirea/ prelungirea vatabilitatii calitatii de electrician autorizat, verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia, precum şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice, In conformitate cu prevederile art.25. art.20, art.21. art.22 ale .Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum si a expertiLor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalaţiilor electrice", aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.E. nr. 11/2013.

Expert tehnic de calitate şi extrajudiciar in domeniul instalaţiilor electrice - persoana fizică responsabilă pentru desfăşurarea unei activităţi complexe (care cuprinde, după caz, verificări suplimentare, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize şi evaluări necesare) pentru cunoaşterea stării tehnice a unei instalaţii electrice sau care stabileşte modul în care un proiect respectă cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie.

Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice nu poate fi dobândită/ exercitată decât în condiţiile deţinerii pe o perioadă de minim 8 ani a legitimaţiei de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, valabilă la data solicitării. Aceşti ani pot fi cumulaţi şi cu cei de deţinere a carnetului de electrician autorizat gradul III sau IV. dobândit anterior. în baza Ordinului Ministerului Industriei şi Comerţului nr. 34/ 1999.

S.C. DARIAN MIXT GRUP S.R.L. BUZAU respecta tematica si bibliografia de examen publicate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Reglementarein domeniul Energiei (www.anre.ro)

Durata cursuLui este de 30 ore impartite astfel:


PROGRAM CURS

Data estimata pentru inceperea cursurilor: incepand cu 01.09.2014 - saptamanal in funcţie de numărul de dosare si de programul de desfasurare a sesiunilor de dobândire/prelungire a autorizaţiilor, organizate de A.N.R.E Bucureşti, afişat pe site-ul A.N.R.E.

Cursurile se desfasoara in incinta liceului ”Dimitrie Filipescu” Buzau.


Pentru paticiparea la curs, candidaţii vor întocmi un dosar care să conţină :

Centrul de formare profesionala S.C. DARIAN MIXT GRUP S.R.L BUZAU creaza si oferte personalizate, functie de nevoile de formare profesionala ale partenerilor/clientilor nostri.

La finalul cursului se va face o evaluare si fiecare participant la program va primi un certificat de absolvire.


Legislatie

Electritehnica

Norme tehnice

Luni

4

2


Marti

4

2


Miercuri


6


Joi


2

4

Vineri6