e-cursuricalificare.ro
Home Cursuri Cursuri ANRE Portofoliu Despre noi Contact
Home | Cursuri | Portofoliu | Despre noi | Contact
© 2012 - Darian Mixt General SRL. Webdesign by AlboSMART
RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA
CONSULTANTA SI SUPORT TELEFONIC
+40.766.397.390

PRET

400LEI

SECURITATE IN TOT CEEA CE NE INCONJOARA
Home Cursuri Portofoliu Despre noi Contact

S.C. DARIAN MIXT GRUP S.R.L. BUZAU este acreditată de către Autoritatea  Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.) - prin acordul nr.42447/08.07.2014 să organizeze cursuri de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice pentru dobandirea/ prelungirea vatabilitatii calitatii de electrician autorizat, verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia, precum şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice, In conformitate cu prevederile art.25. art.20, art.21. art.22 ale .Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum si a expertiLor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalaţiilor electrice", aprobat prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.E. nr. 11/2013

Responsabil tehnic cu execuţia - Persoană fizică responsabilă în condiţiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea instalaţiilor electrice, care se asigură de respectarea cerinţelor de personal calificat şi de echipamente specifice, care să dea garanţia respectării exigenţelor de calitate stabilite în prevederile legale şi de documentaţia aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificată şi aprobată.

Calitatea de responsabil tehnic cu execuţia nu poate fi dobândită/ exercitată decât în condiţiile deţinerii pe o perioadă de minim 5 ani a Legitimaţiei de electrician autorizat gradul IIIB sau IVB, valabilă la data solicitării.

S.C. DARIAN MIXT GRUP S.R.L. BUZAU respecta tematica si bibliografia de examen publicate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Reglementarein domeniul Energiei (www.anre.ro)

Durata cursuLui este de 30 ore impartite astfel:


PROGRAM CURS

Data estimata pentru inceperea cursurilor: incepand cu 01.09.2014 - saptamanal in funcţie de numărul de dosare si de programul de desfasurare a sesiunilor de dobândire/prelungire a autorizaţiilor, organizate de A.N.R.E Bucureşti, afişat pe site-ul A.N.R.E.

Cursurile se desfasoara in incinta liceului ”Dimitrie Filipescu” Buzau.


Pentru paticiparea la curs, candidaţii vor întocmi un dosar care să conţină :

Centrul de formare profesionala S.C. DARIAN MIXT GRUP S.R.L BUZAU creaza si oferte personalizate, functie de nevoile de formare profesionala ale partenerilor/clientilor nostri.

La finalul cursului se va face o evaluare si fiecare participant la program va primi un certificat de absolvire.


Legislatie

Electritehnica

Norme tehnice

Luni

4

2


Marti

4

2


Miercuri


6


Joi


2

4

Vineri6